جدیدترین تکنولوژی اندازه گیری هوش چندگانه

استعدادها و قابلیت های پنهان خود را بشناسید.

افراد با استعدادهای ذاتی و بالقوه متفاوتی متولد می شود. تلاش انسان ها همواره قدم برداشتن در مسیر کشف استعدادها و توسعه مهارت های خود می باشد.از استعداد به عنوان توانایی نسبی انجام یک سری فعالیت های مشابه و موفق بودن در حوزه های مختلف یاد می شود. اصولا افراد در انجام فعالیت هایی که در یک گروه خاص یا توانمند هستند و یا به دلیل نبود استعداد در آن زمینه به آن حتی فکر هم نمی کنند.مثلا افرادی که بسیار خلاق هستند و با دیدن مکان های مختلف به فضا سازی و ایده پردازی در مورد چیدمان می پردازند، یا کسانی که قابلیت هضم ریتم های مختلف در دستگاه های موسیقی را دارند و می توانند فی البداهه آهنگ سازی کنند.این توانایی ها در افراد به واسطه وجود هوش های مختلف و درصدهای متفاوت از هر کدام است. محیطی که افراد در آن زندگی می کنند یکی از مهم ترین عوامل برای درک و توسعه هریک از هوش ها است.کم بودن میزان بهره وری در ایران در مشاغل و جایگاه های مختلف، سردرگمی دانش آموزان هنگام اتخاذ تصمیم های مهم تحصیلی و مبهم بودن آینده شغلی، نتیجه عدم وجود دانش و آگاهی نسبت به ویژگی های ذاتی خود می باشد.لازم است تا با افزایش آگاهی و توسعه دانش خود در زمینه انواع هوش ها و شناخت توانمندی ها و استعدادها از قابلیت های پنهان خود آگاه شده و در جهت جلوگیری از اتلاف منابع حرکت کنیم.

جدول پیشنهاد رشته شغل
نتایج-هوش-های-چندگانه

بالفعل نمودن استعدادها

شاید بتوانیم از شانس به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در بروز و بالفعل درآمدن استعدادها نام برد. از خوش شانسی های افراد می توان به داشتن خانواده های آگاه و آماده کردن محیط و شرایط در جهت شناخت استعدادها و بهره وری فرزندان نام برد. اما واقعیت این است که مگر چند درصد افراد اینگونه خوشبخت هستند. و در خانواده هایی بدنیا می آیند که به انواع هوش ذاتی توجه می کنند و توانایی مالی برای قدم برداشتن در مسیرهای مختلف را دارند تا فرزندان به شناخت از خود برسند.فراهم بودن محیط و بستر جهت شناخت از خود و استعدادهای خود، برای همگان مهیا نبوده و نخواهد بود. اما لازم است که افراد با آگاهی در مسیر زندگی خود قدم برداشته و با توجه به هوش های مختلف خود در مسیر هموارتری قدم بردازند.آگاهی از انواع هوش های چندگانه و استعدادهای ذاتی افراد مهم ترین عامل برای هموارتر کردن زندگی برای خود می باشد. دانستن اینکه چه ویژگی هایی در وجود افراد مستتر است بهترین راه برای توسعه عملکرد می باشد. تکنولوژی اندازه گیری هوش چندگانه یکی از بهترین اختراعات بشر جهت مشخص کردن نوع هوش در انسان ها می باشد.توسعه و افزایش بهره وری در کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره جنوبی و کشورهای اروپایی نتیجه استفاده درست و اصولی این تکنولوژی در کودکان و استناد به آن در هنگام اتخاذ تصمیم های مهم در حوزه های تحصیلی و شغلی بوده و هست.

در مورد انواع هوش و توانمندی های خود بیشتر بدانید.

تکنولوژی اندازه گیری هوش چندگانه، با ثبت حالات فیزیولوژیکی در حدود 8 دقیقه و به دور از تحلیل های شخصی و سلیقه ای شخص ارزیاب و مشاور، با خطای کمتر از 5 درصد و داشتن روایی و پایایی اثبات شده در دنیا، به تشخیص میزان هوش های مختلف در وجود فرد مانند هوش درون فردی، هوش ریاضی منطقی، هوش موسیقیایی و ….. و تشخیص حالت های استرس، شک، تعادل، تنش و …. می پردازد.پس از انجام این تست، تمام تحلیل ها در قالب نمودارها و گراف های مختلف ارائه می گردد. نمودارهای فوق بخشی از این گراف ها می باشد که با توجه به ویژگی های ذاتی داوطلب و آنالیز هوش های درونی به فرد تحویل می گردد.

استعداد ذاتی
tw fb be gh
2019 © فراصنعت
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟